Hata
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:181. Error 9: Invalid character

  • M?teri beklentilerini a?an yksek kaliteli hizmet sunmak,
  • M?teri sadakatini temin etmek,
  • M?terilerini zaman?nda ve yarat?c? zmler nermek,
  • Bugnn ve yar?n?n gereksinimlerini tespit ederek ?irket kaynaklar?n? bunlar? kar??layacak ?ekilde ynlendirmek,
  • D?? tedarikilerden temin edilen rn ve hizmetlere mutlaka de?er ekleyerek m?terimize sunmak,
  • al??anlar?m?za f?rsatlar ve kendilerini ispatlayacaklar? grevler vermek, yarat?c?l??a te?vik etmek,
  • Personelimizle birlikte toplumun refah? ve mutlulu?u iin al??mak.